Öğretmenler için Koçluk becerileri programı  uluslararası  Koçluk  federasyonundan 20.5 saat CCE olarak  onaylanmış bir programdır.
Öğrenme ve yaşam becerileri geliştirmede yeni bir yaklaşım olan koçluk kısa sürede sonuçlara ulaşması nedeniyle gençleri hayata hazırlayan öğretmenlerin öğrenme yolundaki yeni tercihidir. “Öğretmenler İçin Koçluk Becerileri”, eğitiminde amaç öğrencilerin başarısını desteklemek için mesleki yaşamlarında koçluk becerilerini kullanarak, deneyimsel öğrenme yoluyla öğretmenlerin yeterliliğini ve güvenini arttırmaktır. Bu amaç doğrultusunda okul ve sınıf öğrencinin gelişimini destekleyen öğretmen ve öğrenci arasında kurulan güç birliğinden oluşan bir öğrenme ortamıdır.
Programı  tamamlayan katılımcılar  Uluslararası  Koçluk   Federasyonu  (ICF) onaylı  20.5 saat CCE  “Öğretmenler için Koçluk  becerileri”  sertifikasını  almaya hak  kazanırlar.

Program İçeriği:
Koçluk Kavramları
Koçluk nedir? Ne kazandırır?
Mentorluk nedir? Ne kazandırır?
İz Koçluk Modeli
Koçluk İlkeleri
Koçluk Zihniyeti
Öğrenme Aşamaları
Koçluk Sürecini Yönetmek

Koçluk Becerileri
Derin Dinlemek
Güçlü Soru Sormak
Sorumluluk Yaratmak
Sınırları Zorlamak
Odakta Tutmak
Sezgiyi Kullanmak
Cesaretlendirmek
Geribildirim Vermek
Özyönetim

KATILIMCI SAYISI MAKSİMUM 12