Değişen ve hızla gelişen, insanların giderek daha da bireyselleştiği bir dünyada özellikle de gençlerin desteklenmesi  gerektiğine inanıyoruz.  Bu program gençlerin kendilerini tanımalarına, hayata hazırlanmalarına, güven içinde yollarına devam edebilmelerine, kendilerine olan güvenlerini arttırmalarına destek sağlayacak koçların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu  programdan mezun olan koçlar özellikle 12-30 yaş arasında hayatlarının en büyük değişimini yaşayan gençlerin çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemine eşlik edebilecek koçluk becerilerini kazanırlar.

“Gençler ve Öğrenciler için Profesyonel Koçluk” sertifika programı Uluslararası Koçluk Federasyonunca (ICF) tarafından 75 saat ACSTH olarak akredite edilmiş bir programdır.
Program mezunları ICF den ACC unvanını  almak için ACSTH yoluyla başvurabilirler.

Program İçeriği:
Modül 1:KOÇLUK  KAVRAMLARI  / BİLMEK ve KAVRAMAK
Bu program öncelikle kişinin koç olma yolunda adım atmasını sağlar. Koçluğun diğer mesleklerden farkını  anlayarak koç ve müşteri ilişkisinde koçluğun varlığını  korumak  için koçluk niteliklerini ve yeterliliklerini etik kuralları  çerçevesinde öğrenir. En temel koçluk becerileri olan etkin dinleme, soru sormak ve direkt iletişim konularında kendini anlar ve geliştirir. ICF in temel yeterliliklerini ve etik kurallarını kavrar.
Bu program sonunda kişi koçluk becerilerini kullanmaya başlar ve kendine bir koç olarak bakmayı öğrenir. Öğrendiği her beceriyi önce kendinde deneyimler. Deneyimsel öğrenme yoluyla fark etmek ve farkındalığı koruyarak ilerlemek için bilmek yapmak ve olmak  temeline dayanır.

Modül 2: TEMEL KOÇLUK BECERILERİ….ANLAMAK VE YAPMAK
Bu  modülde katılımcılar  Bilişsel Davranışçı Koçluk yaklaşımını öğrenerek gençle ile çalışırken bir koçluk görüşmesinin nasıl yönetildiğini öğrenirler. Deneyimsel öğrenme ile değişimi  ve olasılıkları fark etme üzerine  yoğunlaşırlar. İleriye doğru hedef belirler ve hedefe uygun hareketleri tasarlarlar. Öğrenciyle birlikte öğrenmeyi kolaylaştırırlar ve başarıyı teşvik ederler. Katılımcılar müşterinin  hedefi doğrultusunda ilerlerken, Koç olarak  onun hedefine uygun olmayan davranışını, düşüncelerini ve duygularını  müşteri ile birlikte keşfederler.  Müşterini, düşünen kişi , düşüncelerin akışını izleyen kişi, büyük resmini görerek kendi çözümlerini üretebilen kişi olma yolunda desteklenir. Farklı  koçluk  araçlarını  öğrenir ve uygularlar.

MODÜL 3  : İLERİ DÜZEY KOÇLUK BECERİLERİ… YAPMAK  VE OLMAK
Bu modül gençleri daha derin anlamayı öğrenildiği modüldür. Ergenlik ve değişim dönemleri üzerine  ve bu dönemlerin nasıl yönetileceği ve koçluğun bu  dönemlere nasıl eşlik ettiği üzerine odaklanır. Koçluğun varlığını koruyarak anne babalara sınır koymak  ve bir adım geride durmanın adımlarını öğrenerek gençlerin bağımsızlaşma süreçlerinde koçlar müşterinin nasıl destekleyeceklerini öğrenirler . Anne babaların çocukları ile iletişiminde koçluk becerilerini kullanmaları için onları  nasıl destekleyeceklerini öğrenirler. Bu modülde ayrıca koçluk sürecindeki durumlar, şimdi ve gelecek hakkında farkındalık yaratma  bu farkındalıkların  hayata  nasıl  aktarıldığı öğrenilir.

Bu  Programın Bireysel Hedefleri
– 
Koçluğun temel kavramlarını anlayabilmek
– Koçluğu diğer uzmanlık alanlarından farkını anlayabilmek
– Koçluk sürecinin nasıl yönetildiğini kavramak
– Koçluğu kendi yaşamına katmak
– Eylem ve söylem bütünlüğü sağlamak
– Herkesin farklı bir gelişim ve öğrenme süreci olduğunu kavramak
– Duygu düşünce ve davranışların farkına varmak
– Yargılayıcı ve öğrenici tutumları öğrenmek
– Kendi gerçeğini bir kenara bırakabilmek
– Öğrenici tutum geliştirmek
– Etkin dinlemek
– Derine düşünmeyi sağlayan sorular sormak
– Acık uçlu sorular sormak
– Sezgileri kullanmak
– Etkili geribildirim vermek
– Koçluğu varlığını korumak
– Direkt iletişim kurmak
– Farkındalık yaratmak
– Değişime hazırlanmak
– Değişimi yönetmek
– Olasılıkları düşünmek
– Alternatifler yaratmak
– Koçluk tekniklerini kullanabilmek
– Hedef belirlemek
– Hedef uyumlu davranışlar geliştirmek
– Sorumluluk almak
– Sorumluluğu yönetmek
– İzleme sistemi oluşturmak

Programa Özel Öğrenme Hedefleri:
– Gençleri anlamak
– Ergenlik dönemini anlamak
– Yeni nesil iletişimi desteklemek
– Öğrenmeyi öğrenmek
– Yetişkin ve ergen öğrenme farklılıklarını anlamak
– Gençler ile özel iletişim geliştirmek
– Özgüven geliştirmek
– Akademik desteğin niteliklerini fark etmek
– Gençleri güçlendirmek ve desteklemenin yollarını fark etmek
– Gençlere liderlik becerisi kazandırmak

EĞİTİM TARİHLERİ 1. Modül
15-16-17 ARALIK 2017
27-28 OCAK 2018
2. Modül
16-17-18 MART 2018
3. Modül
27-28-29 NİSAN 2018
PAYLAŞIM ÇEMBERLERİ
4 OCAK 2018
15 ŞUBAT 2018
5 NİSAN 2018
10 MAYIS 2018
 KATILIMCI SAYISI   MAKSİMUM 12