ÖĞRETMENLER İÇİN ATÖLYELER

ÖĞRETMENLER İÇİN KİŞİSEL FARKINDALIK
Günlük Yaşamımızdaki Sıkıntılar Bizleri Devamlı Savunma Yapmaya Yönlendirir. Hayatımızın Çoğunu Savunma Mekanizmaları Olan Ego Oyunları İle Geçiririz. Böylece Yüzleşmek İstemediğimiz Acı Ve Sıkıntılardan Kurtulduğumuzu Zannederiz. Öğretmenler İçin Kişisel Farkındalık Eğitiminde Temel Farkındalıklar Üzerinde Durularak, Etki Alanımızı Tespit Etmek Ve Daha Çok Sorumluluk Alabilmek Ve Gelişim Alanlarımızı Görerek İlerleyebileceğimiz Süreçleri Paylaşmaya Odaklanılır. Bu Programın Önemli Amaçlarından Biri De Öğretmenlerimizin Kendi Potansiyelleri Ve Değeri İle İlgili Düşünmeye Başlaması Ve Potansiyellerini Maximize Etmesi İçin Harekete Geçmesidir.

ÖĞRETMENLER İÇİN MESLEKİ FARKINDALIK
Gelecek nesilleri yetiştiren ve geleceğe hazırlayan, öğrenmeye liderlik eden öğretmenlik mesleğinin anlamını ve gelişimi üzerinde durulmaktadır. 21 yüzyıl da yeni nesillerin öğrenmelerine eşlik edebilmek için mesleki olarak hangi becerilere sahip olduğununuz ve neleri öğrenmeye ihtiyacınız olduğunu fark edebileceğiniz ve mesleki olarak gelişim alanlarınızın görebileceğiniz bir eğitim. Bu atölye sonunca öğretmenlerimiz bilmekten öğrenmeye, öğrenmeden yapmaya adım atarlar.

ÖĞRETMENLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ
Öğretmenler için Koçluk becerileri programı  uluslararası  Koçluk  federasyonundan 20.5 saat CCE olarak  onaylanmış bir programdır.
Öğrenme ve yaşam becerileri geliştirmede yeni bir yaklaşım olan koçluk kısa sürede sonuçlara ulaşması nedeniyle gençleri hayata hazırlayan öğretmenlerin öğrenme yolundaki yeni tercihidir. “Öğretmenler İçin Koçluk Becerileri”, eğitiminde amaç öğrencilerin başarısını desteklemek için mesleki yaşamlarında koçluk becerilerini kullanarak, deneyimsel öğrenme yoluyla öğretmenlerin yeterliliğini ve güvenini arttırmaktır. Bu amaç doğrultusunda okul ve sınıf öğrencinin gelişimini destekleyen öğretmen ve öğrenci arasında kurulan güç birliğinden oluşan bir öğrenme ortamıdır.

POZİTİF EĞİTİM ATÖLYESİ
Son 20 yılda psikoloji bilimine getirdiği farklı bakış açısıyla, bireylerin ve toplulukların esenliğini arttıran faktörleri anlamaya, keşfetmeye ve teşvik etmeye odaklanan Pozitif Psikolojinin eğitim alanı için çok değerli yansımaları bulunuyor. Başarı mı mutluluğu getirir yoksa mutluluk mu başarıyı sorusuna ilişkin, Pozitif Psikoloji alanındaki çalışmalar, mutluluğun başarıyı getirdiğine işaret ediyor.
Pozitif Eğitim atölyesinde, çocukların gelişimindeki kritik rollerinden hareketle, eğitim alanında çalışanları eğitim kurumlarının esenlik dolu kurumlar olmasına yönelik araçlarla donatmaktır. Martin Seligman’ın Pozitif Eğitim modeli temeline dayan Pozitif Eğitim atölyesi Pozitif Duygular, Pozitif İlişkiler ,Pozitif Sağlık, Pozitif Başarı, Pozitif Bağlılık: olmak üzere beş temel alana odaklanır.

KOÇLUKLA SINIF YÖNETİMİ
Sınıf yönetiminde koçluk becerileri, öğretmenler için özel olarak hazırlanmış bir programdır. Eğitimi programının amacı Sınıf Ortamında öğrenciyi tanımak, iletişim ve koçluk becerileri geliştirerek öğrenciye ulaşmak, sınıf dinamiklerini yöneterek öğrenciye liderlik etmek ve öğrenci öğretmen bütünlüğünü oluşturmak.
Sınıf oyun alanıdır, Öğrenciler bir takım ve öğretmende takımın lideridir ve Öğretmen her ne yaparsa yapsın sınıfta takımla birlikte hareket eder.  Bu eğitimi sonunda öğretmenler; Sınıfın moral ve motivasyonunu arttırarak, interaktif bir öğrenme ortamı yaratarak, çatışma çözme becerilerini geliştirerek, daha iyi Organize olup teşvik ederek, yaratıcılığı destekleyip, öğrencinin katılımı ve olumlu davranışı geliştirerek, sınıf içinde öğrenci ile birlikte hareket ederken; Sınıftaki stres seviyesini düşürür ve verimliliği en üst düzeye taşır.

ZAMAN YÖNETİMİ
Okul içinde öğretmenlerin iş yoğunluklarını doğru yöneterek zamanlarını etkin kullanmalarını sağlamak ve bu sayede okul içinde öğretmen verimliliğini arttırmaktır.
Zaman, herkese eşit olarak verilen o çok az şeyden birisidir. Zamanı kullanma biçimimiz iş ve aile yaşamında bizi gerçek başarı ve mutluluğa götürür. Zamanı doğru yönetebilmek için kişisel hedeflerimizin ve değerlerimizin belirlenmesi gerekir.
Yapılan araştırmalar; % 87 ‘imizin eve iş götürdüğünü, % 66 ‘imizin ayda en az bir hafta sonu çalıştığını, % 54 ‘ümüzün çocuklarımızla haftada 2 saatten az zaman geçirdiğimizi ortaya koymaktadır.
Zaman Yönetimi atölyesinde, zamanın göreceli kavramını kendi lehimize çevirebilmektir. Zamanı öyle kullanmalıyız ki, zaman yavaş geçerken, ondan aldığımız verim katlansın. Bunun için bu eğitimde, Zamanı nasıl harcıyoruz; bakış açımızı nasıl değiştiririz? Hedeflerimiz ve değerlerimiz nedir? Zamanı etkin kullanma yöntem ve teknikleri nelerdir? üzerine odaklanmaktadır.

STRES YÖNETİMİ
Herhangi bir sebeple ortaya çıkan gerilimlerin nasıl yok edilebileceği ya da gerilim halinden olumlu bir hale sokabileceği bireylerin son derece zorlandığı bir alandır. Sözlük anlamı da “ Zorlanma” olan stresin yönetimi her bireyde farklılık gösterir.
Beynin belli durumlarda hangi davranış modellerini seçtiği ve bu seçimin bireyler üzerindeki stres etkisini, stresi daha iyi tanıyarak yok edebiliriz.
Bu eğitim kişinin hangi durumlarda ne oranda stres yaşadığı ve bu durumu nasıl yönetebileceğine dair teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılmaktadır.

ARABULUCULUK ATÖLYESİ
Hayatta çatışmadan kaçınabilmek imkanı hemen hemen yok gibidir. Bu yüzden çatışmadan kaçmak yerine, çatışmadan yararlanmak ve çatışmayı yönetmek suretiyle başarılı sonuçlara ulaşılabilir.
Çatışmalar bir problem değildir, aksine çözümün bir parçasıdır. Kişiler arası çatışmalar barışçıl ve yapıcı olarak yönetildiğinde sağlıklı ve değerlidirler ve okullarda sosyal yaşamı canlandırırlar. Çatışmanın olmadığı ortamlar hedeflerin ve amaçların olmadığı, önemsenen değerli ilişkilerin olmadığı olumsuz durumlar olarak değerlendirilir. Önemli olan bu çatışmaları nasıl yönettiğinizdir.

Neden Koçluk Almalıyım ?

Çünkü;

Hedef Belirlemek İstiyorum

Geleceğim Hakkında Kararlar Vermek İstiyorum

Kendimi Daha İyi Tanımak İstiyorum

Başarımı  Arttırmak İstiyorum

Kendi Sorumluluğu Almak İstiyorum

İlişkilerimi Daha İyi Yönetmek İstiyorum

Atölye Düzenlenmesini İstiyoruz

Eğitimi Paylaş