ÖĞRETMENLER İÇİN ATÖLYELER

ÖĞRETMENLER İÇİN KİŞİSEL FARKINDALIK
Öğretmenler için kişisel farkındalık eğitimimizde, temel farkındalıklar üzerinde durarak, etki alanımızı belirleyerek daha çok sorumluluk alabilmek ve gelişim alanlarımızı görerek ilerleyebileceğimiz süreçleri paylaşmaya odaklanıyoruz. Bu programın önemli amaçlarından biri de öğretmenlerimizin kendi potansiyelleri ve değerleriyle ilgili düşünmeye başlamaları ve potansiyellerini üst düzeye taşımak için harekete geçmelerini sağlamaya dayanıyor.

ÖĞRETMENLER İÇİN MESLEKİ FARKINDALIK
Öğretmenler için mesleki farkındalık eğitimimizde, gelecek nesilleri yetiştiren ve geleceğe hazırlayan, öğrenmeye liderlik eden öğretmenlik mesleğinin anlamı ve gelişimi üzerinde duruyoruz. 21. yüzyılda yeni nesillerin öğrenmelerine eşlik edebilmek için mesleki olarak hangi becerilere sahip olduğunuz, neleri öğrenmeye ihtiyacınız olduğunu fark edebileceğiniz ve mesleki olarak gelişim alanlarınızın görebileceğiniz bir eğitim. Bu atölye sonunca öğretmenlerimiz bilmekten öğrenmeye, öğrenmeden yapmaya doğru adım atıyorlar.

ÖĞRETMENLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ
Öğretmenler için koçluk becerileri programımız, Uluslararası Koçluk Federasyonu‘ndan 20.5 saat CCE olarak  onaylanmış bir program.
Öğrenme ve yaşam becerileri geliştirmede yeni bir yaklaşım olan koçluk kısa sürede sonuçlara ulaşması nedeniyle gençleri hayata hazırlayan öğretmenlerin öğrenme yolundaki yeni tercihi.
Öğretmenler İçin Koçluk Becerileri, eğitiminde öğrencilerin başarısını desteklemek için mesleki yaşamlarında koçluk becerilerini kullanmak isteyen öğretmenlerin deneyimsel öğrenme yoluyla yeterliliği ve güvenini artırmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda okul ve sınıf öğrencinin gelişimini destekleyen öğretmen ve öğrenci arasında kurulan güç birliğinden oluşan bir öğrenme ortamı olarak tanımlanıyor.

POZİTİF EĞİTİM ATÖLYESİ
Son 20 yılda pozitif psikoloji, psikoloji bilimine getirdiği farklı bakış açısıyla bireylerin ve toplulukların esenliğini artıran faktörleri anlamaya, keşfetmeye ve teşvik etmeye odaklanan yaklaşımıyla eğitim alanına çok değerli katkılarda bulunuyor. Başarı mı mutluluğu getirir, yoksa mutluluk mu başarıyı sorusuna ilişkin olarak pozitif psikoloji alanında yapılan çalışmalar, mutluluğun başarıyı getirdiğine işaret ediyor.
Pozitif eğitim atölyesi, çocukların gelişimindeki kritik rollerinden hareketle, eğitim alanında çalışanların kurumlarını esenlik dolu kurumlar olmasına yönelik araçlarla donatmasını hedefliyor. Martin Seligman’ın “Pozitif Eğitim“ modeline dayanan atölye çalışması; pozitif duygular, pozitif ilişkiler, pozitif sağlık, pozitif başarı ve pozitif bağlılık olmak üzere beş temel alana odaklanıyor.

KOÇLUKLA SINIF YÖNETİMİ
Sınıf yönetiminde koçluk becerileri, öğretmenler için özel olarak hazırlanmış bir program. Eğitim programı sınıf ortamında öğrenciyi tanımak, iletişim ve koçluk becerileri geliştirerek öğrenciye ulaşmak, sınıf dinamiklerini yöneterek öğrenciye liderlik etmek ve öğrenci öğretmen bütünlüğünü oluşturmayı amaçlıyor.
Sınıf oyun alanı, öğrenciler bir takım ve öğretmen de takımın lideridir. Öğretmen her ne yaparsa yapsın sınıfta takımla birlikte hareket eder.  Bu eğitim sonunda öğretmenler; sınıfın moral ve motivasyonunu artırarak, interaktif bir öğrenme ortamı yaratarak, çatışma çözme becerilerini geliştirerek, daha iyi organize olup teşvik ederek, yaratıcılığı destekleyip öğrencinin katılımı ve olumlu davranışı geliştirerek, sınıf içinde öğrenci ile birlikte hareket ederken, sınıftaki stres seviyesini düşürüyor ve verimliliği en üst düzeye taşıyorlar.

ZAMAN YÖNETİMİ
Zaman yönetimi, okul içinde öğretmenlerin iş yoğunluklarını doğru yöneterek zamanlarını etkin kullanmalarını sağlıyor, bu sayede okul içinde öğretmen verimliliğini artırıyor.
Zaman herkese eşit olarak verilen çok az şeyden biri. Zamanı kullanma biçimimiz iş ve aile yaşamında bizi gerçek başarı ve mutluluğa götürüyor. Zamanı doğru yönetebilmek için kişisel hedeflerimizin ve değerlerimizin belirlenmesi gerekiyor.
Yapılan araştırmalar, %87‘mizin eve iş götürdüğünü, %66‘mızın ayda en az bir hafta sonu çalıştığını, %54‘ümüzün çocuklarımızla haftada 2 saatten az zaman geçirdiğimizi ortaya koyuyor.
Zaman yönetimi atölyesinde, zamanın göreceli kavramını kendi lehimize çevirmeye odaklanıyoruz. Zamanı öyle kullanmalıyız ki, zaman yavaş geçerken ondan aldığımız verim katlansın. Bunun için eğitimde, zamanı nasıl harcıyoruz, bakış açımızı nasıl değiştiririz, hedeflerimiz ve değerlerimiz nedir, zamanı etkin kullanma yöntem ve teknikleri nelerdir konularına odaklanıyoruz.

STRES YÖNETİMİ
Herhangi bir nedenle ortaya çıkan gerilimleri ortadan kaldırmak ya da gerilimi olumlu bir duruma çevirebilmek bireylerin son derece zorlandığı bir alan. Sözlük anlamı da “zorlanma” olan stresin yönetimi her bireyde farklılık gösteriyor. Beynin belli durumlarda hangi davranış modellerini seçtiği ve bu seçimin bireyler üzerindeki stres etkisini, ancak stresi daha iyi tanıyarak yok edebiliyoruz.
Bu eğitimde kişinin hangi durumlarda ne düzeyde stres yaşadığı ve bu durumu nasıl yönetebileceğine dair teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıyoruz.

ARABULUCULUK ATÖLYESİ
Hayatta çatışmadan kaçmak imkanı neredeyse yok. Bu nedenle çatışmadan kaçmak yerine çatışmadan yararlanmak ve çatışmayı yönetmek suretiyle başarılı sonuçlara ulaşmak mümkün.
Çatışmalar bir problem değil, aksine çözümün bir parçası. Kişiler arası çatışmalar barışçıl ve yapıcı olarak yönetildiğinde sağlıklı ve değerli olabiliyor, okullarda sosyal yaşamı canlandırıyor. Çatışmanın olmadığı ortamlar hedeflerin ve amaçların olmadığı, önemsenen değerli ilişkilerin olmadığı olumsuz durumlar olarak değerlendiriliyor. Önemli olan bu çatışmaları nasıl yönettiğiniz.

Neden Koçluk Almalıyım ?

Çünkü;

Hedef Belirlemek İstiyorum

Geleceğim Hakkında Kararlar Vermek İstiyorum

Kendimi Daha İyi Tanımak İstiyorum

Başarımı  Arttırmak İstiyorum

Kendi Sorumluluğu Almak İstiyorum

İlişkilerimi Daha İyi Yönetmek İstiyorum

Atölye Düzenlenmesini İstiyoruz

Eğitimi Paylaş