YABANCI ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI

FOREIGN STUDENT COUNSELING

Yüksek  öğrenim için Türkiye’de okuyan 18-25 yaş arası  gençlerin uyum ve eğitim süreçlerine eşlik eden bir danışmanlıktır. Türkiye’ye gelen öğrencilerin karşılaşabilecekleri zorluklar ve bu  zorluklarla baş  etme becerileri ve gençler için günlük yaşamlarını kolaylaştırma üzerine odaklanan bir süreçtir. ve bir danışmanlıktır.
Öğrenciler danışmanlık sürecinde evden uzakta olmanın getirdiği baskı ve kaygıyı azaltır. Yeni yaşamına daha çabuk adapte olur ve akademik olarak  potansiyelini  performansa çevirir.
Bu  danışmanlık  süreci öğrencinin ihtiyacına göre öğrenci ile birlikte belirlenir.

Foreign Student Counseling
It is a counseling that accompanies the adjustment and education processes of young people between the ages of 18-25 in Turkey for university.
It is a process that focuses on the difficulties encountered by students coming to Turkey and their ability to cope with these difficulties and on facilitating their daily lives for them.
Students reduce the pressure and anxiety of being away from home during the consulting process.
They adapt more quickly to their new life and turns their academic potential into performance.
This consulting process is determined by the student according to the needs of the student.

Neden Koçluk Almalıyım ?

Çünkü;

Hedef Belirlemek İstiyorum

Geleceğim Hakkında Kararlar Vermek İstiyorum

Kendimi Daha İyi Tanımak İstiyorum

Başarımı  Arttırmak İstiyorum

Kendi Sorumluluğu Almak İstiyorum

İlişkilerimi Daha İyi Yönetmek İstiyorum

Danışmanlık Almak İstiyoruz

Eğitimi Paylaş